Scroll untuk baca artikel
Example 325x300
Pengetahuan

40+ Contoh Soal UAS Bahasa Jawa Kelas 2 Semester 1 Lengkap Jawabannya

×

40+ Contoh Soal UAS Bahasa Jawa Kelas 2 Semester 1 Lengkap Jawabannya

Share this article
Contoh Soal UAS Bahasa Jawa Kelas 2 Semester 1

Bagi anda yang mencari contoh soal UAS bahasa Jawa kelas 2 semester 1, maka anda tepat berada di artikel ini dimana kami akan membagikan contoh soal lengkap dengan jawabannya.

Bagi sebagian siswa peserta didik, mata pelajaran Bahasa Jawa memang menakutkan namun sebaiknya itu tidak terjadi karena bahasa Jawa adalah merupakan bahasa dari nenek moyang kita yang harus selalu dilestarikan. Dalam konteks ini, pembelajaran Bahasa Jawa tidak hanya dilakukan di sekolah, tetapi juga harus terlaksana di lingkungan keluarga, dan masyarakat dalam kerangka ekosistem pendidikan.

Example 300x600

Pembelajaran bahasa dan Budaya Jawa dalam lingkungan keluarga merupakan pondasi pembelajaran bahasa dan Budaya Jawa di sekolah dimana tujuan pembelajaran bahasa Jawa dalam lingkungan keluarga ditekankan untuk mengenal dan praktik berbahasa Jawa dengan baik sebagai suatu pembiasaan.

Dengan demikian para siswa pun secara natural bisa memahami bahasa jawa dan membantu dalam pelajaran sekolah khususnya mata pelajaran bahasa Jawa.

Contoh Soal UAS Bahasa Jawa Kelas 2 Semester 1

Contoh Soal UAS Bahasa Jawa Kelas 2 Semester 1

Berikut contoh-contoh soal UAS bahasa jawa kelas 2 semester 1 yang bisa menjadi rekomendasi anda.

Contoh Soal UAS Bahasa Jawa Kelas 2 Semester 1 No. 1-10

1. Anak sing ruju kuwi anak sing ….

a. Paling keri

b. Paling tua

c. Paling ayu

Jawaban: A. Paling keri

2. Anak sing paling tua diarani …

a. Mbarep

b. Ruju

c. Ragil

Jawaban: A. Mbarep

3. Gina : “Bapak bade tindak pundi?”
Pak Suhe : “Bapak arep tindak nang Malang!”

Tembung tindak kuwi padha karo tembung …

a. Bali

b. Teka

c. Lunga

Jawaban: c. Lunga

4. Dina : “ ….. koe lunga?”
Lita : “Aku lunga saka pasar.”

Tembung pitakon sing bener kanggo njangkepi ukoro ing dhuwur iku yaiku …

a. Apa

b. Saka ngendi

c. Mbi sapa

Jawaban: b. Saka ngendi

5. Yen dolanan layangan ana ing …

a. Kelas

b. Lapangan

c. Dhuwur omah

Jawaban: b. Lapangan

6. Yen dolanan karo kanca kuwi ora oleh …

a. Bareng-bareng

b. Sore-sore

c. Tukaran

Jawaban: c. Tukaran

7. Aku biasa dikanggokake nutupi sirah. Aku digawe saka kain. Aku yaiku …

a. Tas

b. Klambi

c. Topi

Jawaban: C. Topi

8. Kucing–iwak–mangan–ana

Urutan sing bener yaiku …

a. Kucing mangan ana iwak

b. Ana iwak mangan kucing

c. Ana kucing mangan iwak

Jawaban: c. Ana kucing mangan iwak

9. Bocah kang sregep sinau dadi….

a. Bodho

b. Pinter

c. Bandel

Jawaban: B. Pinter
10. Kelase reged, supaya resik kudu….

a. Disulaki

b. Dituroni

c. Disaponi

Jawaban: C. Disaponi

Contoh Soal UAS Bahasa Jawa Kelas 2 Semester 1 No. 11-20

11. Yen ketemu karo bu guru ing wayah esuk kudu ngaturake ….

a. Sugeng dalu

b. Sugeng enjing

c. Sugeng siang

Jawaban: B. Sugeng enjing

12. Ibu tindhak peken. Basa ngokone yaiku….

a. Ibu lunga sekolah

b. Ibu lunga warung

c. Ibu lunga pasar

Jawaban: C. Ibu lungo pasar

13. Yen arep lewat ing ngarepe wong liyo kudu ngaturake….

a. Nyuwun ngapura

b. Nyuwun sewu

c. Nyuwun pamit

Jawaban: B. Nyuwun sewu

14. Kuwajibane bocah sekolah yaiku….

a. Turu

b. Dolan

c. Sinau

Jawaban: C. Sinau

15. Aku mangkat sekolah bareng….

a. Kancaku

b. Bapak

c. Ibuk

Jawaban: A. Kancaku

16. Tanduran kang asile bisa kanggo obat iku diarani ….

a. Bumbon

b. Empon-empon

c. Palawija

Jawaban: B. Empon-empon

17. Apa kosokbalene bodho?

a. Pinter

b. Manut

c. Saru

Jawaban: A. Pinter

18. Kewan kang dialap tenagane yaiku ….

a. Kucing

b. Jaran

c. Wedus

Jawaban: B. Jaran

19. Supaya resik jogan kotor kudu di …

a. Sapu

b. Siram

c. Sawang

Jawaban: a. Sapu

20. Ing sawah apike ditanduri …

a. Suket

b. Kembang

c. Pari

Jawaban: C. Pari

Contoh Soal UAS Bahasa Jawa Kelas 2 Semester 1 No. 21-30

21. Papan kanggo nebus obat diarani…

a. Warung

b. Pasar

c. Apotek

Jawaban: C. Apotek

22. Yusril disuntik lan diparingi resep. Resep iku …

a. Regane obat

b. Obat-obatan

c. Cathetan obat

Jawaban: C. Cathetan obat

23. Ing latar ngarep omah apike ditanduri…

a. Kembang

b. Suket

c. Pari

Jawaban: A. Kembang

24. Ing pekarangan sekolah apike ditanduri…

a. Woh-wohan

b. Suket

c. Kembang

Jawaban: c. Kembang
25. Ing pekarangan buri omah apike ditanduri…

a. Woh-wohan

b. Suket

c. Kembang

Jawaban: A. Woh-wohan

26. Karo sedulur iku kudu …

a. Rukun

b. Nakal

c. Tukaran

Jawaban: A. Rukun

27. Simbah dahar roti, aku … mi ayam.

a. Ngumbe

b. Dahar

c. Mangan

Jawaban: c. Mangan

29. Adine bapakku dakasambet….

a. Eyang

b. Tua

c. Paman

Jawaban: C. Paman

30. Sregepa sinau supaya ….

a. Bodho

b. Sugih

c. Pinter

Jawaban: C. Pinter

31. Piranti adus yaiku …

a. Sulak

b. Sabun

c. Sapu

Jawaban: B. Sabun

Contoh Soal UAS Bahasa Jawa Kelas 2 Semester 1 No. 31-44

32. Kramane angka sepuluh yaiku….

a. Sedoso

b. Sekawan

c. Setunggal

Jawaban: A. Sedoso

33. Apa wae piranti sing dianggo kerja bakti?

a. Sabun, rinso, pacul, arit lan suri

b. Pacul, arit, cethok, sapu lan cikrak

c. Piring, sendok, sapu, lan cikrak

Jawaban: B. Pacul, arit, cethok, sapu lan cikrak

34. Urutan sing bener kanggo basa Jawa krama tangan, irung, kuping yaiku ….

a. Asto, grono, talingan

b. Asto, grono, telinga

c. Asto, Talingan, Grono

Jawaban: A. Asto, grono, talingan

35. Yen omahe wis tumata rapi lan resik, Bapak Ibu mesthi rena penggalihe. Rena tegese …

a. Susah

b. Seneng

c. Sumpek

Jawaban: B. Seneng

36. Pandhawa iku cacahe ana ….

a. 4

b. 5

c. 6

Jawaban: B. 5

37. Sregepa sinau supaya ….

a. Pinter

b. sugih

c. Bodo

Jawaban: A. Pinter

38. Aran pandawa kang laire kembar yaiku ….

a. Arjuna lan Sadewa

b. Nakula lan Sadewa

c. Werkudara lan Arjuna

Jawaban: A. Arjuna lan Sadewa

39. Supaya resik jogan kotor kudu di ….

a. Sapu

b. Siram

c. Sawang

Jawaban: A. Sapu

40. Arane punakawan kang sikile gejig, mripate kera tangane ceko nanging jujur ora tau goroh yaiku ….

a. Gareng

b. Petruk

c. Semar

Jawaban: A. Gareng

41. Apa kosokbalene pinter?

a. Saru

b. Manut

c. Bodo

Jawaban: C. Bodo

Ketahuilah, mempelajari berbagai materi dan contoh soal bahasa Jawa dapat menambah kesiapan diri saat menghadapi momen Ujian Akhir Semester nanti.

42. Tanduran kang asile bisa kanggo obat iku diarani ….

a. Bumbon

b. Empon – empon

c. Palawija

Jawaban: B. Empon – empon

43. Kuwajibane utama bocah sekolah yaiku….

a. Turu

b. Dolan

c. Sinau

Jawaban: C. Sinau

44. Kelase reged, supaya resik kudu….

a. Disulaki

b. Dituroni

c. Disaponi

Jawaban: C. Disaponi

Demikian informasi mengenai contoh soal UAS bahasa Jawa kelas 2 semester 1 yang bisa menjadi bahan pembelajaran anda dirumah untuk mendapatkan nilai terbaik ketika ujian akhir semester nantinya. Semoga berguna dan bermanfaat.

Example 120x600